Tag: BIDV tặng xe cứu thương cho 46 bệnh viện tuyến TW